BBB Gelderland maakt zich hard voor mobiliteit

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Gelderland maakt zich hard voor mobiliteit

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Gelderland maakt zich hard voor mobiliteit

Gepubliceerd op: 14-11-2023

Op 8 november lag de begroting 2024 van de provincie Gelderland voor aan de Provinciale Staten. Het is het eerste stuk waarin het coalitie akkoord doorgevoerd wordt in de doelen en daarbij behorende gelden. Niet alle acties voorgesteld in het coalitieakkoord komen met hun plan terug in de uitwerking van de begroting. Na vragen van de leden van de fractie van BBB bleek vorige week echter dat er in de komende maanden veel staat te gebeuren. De provincie Gelderland gaat aan de slag met toegankelijke en veilige mobiliteit voor elke Gelderlander!

BBB Gelderland heeft zichzelf het afgelopen jaar zowel tijdens de campagne als tijdens de tijd in de Staten voortdurend ingezet op verbinding tussen mensen in heel Gelderland. Door deel te nemen aan debatten, gesprekken te voeren met inwoners en als statenlid op eigen initiatief in te gaan op uitnodigingen voor werkbezoeken. Gelderland is een mooie provincie maar er is veel dat beter kan en vervoer is daar een belangrijk onderdeel in. Woordvoerder mobiliteit van BBB Erik Neuteboom licht toe: ”Er staan in het coalitie akkoord heel veel concrete voorstellen voor verbetering van de mobiliteit. Met name voor de toegankelijkheid en de veiligheid. Iets wat uitzonderlijk belangrijk is omdat het elke dag het leven van mensen beïnvloedt. Beleid volgt het geld en we zagen niet direct terug waar het geld voor deze specifieke onderwerpen gereserveerd was. Vandaar dat we in de oordeelsvorming uitvoerig vragen hebben gesteld hoe de Gedeputeerde Staten de uitvoering van het coalitie akkoord gaan concretiseren.”

Veiligheid
De gedeputeerde was duidelijk en concreet met de antwoorden. Eind dit jaar wordt er nog een voorstel gedaan om de 20 gevaarlijkste plekken in Gelderland vast te stellen en begin 2024 komt dan een eerste plan van aanpak en planning voor die plekken. Daar is nu al een budget van €40 miljoen voor gereserveerd, zo’n €2 miljoen per plaats al kan dat natuurlijk nog verschillen wat er uiteindelijk nodig is. Neuteboom: “We zijn blij dat er toch al een zeer duidelijke planning is voor de aanpak van gevaarlijke punten in Gelderland. We willen werken aan dalende lijn voor het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Gelderland. Dat zijn serieuze onderwerpen en beginnen we liever vandaag dan morgen mee. We zijn daarom blij dat het dit jaar nog op de agenda staat om mee te beginnen.

Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van onze provincie is niet overal even goed. De BBB wil zich samen met de coalitie inzetten om die te verbeteren voor iedere Gelderlander, inclusief het landelijk gebied en de dorpen. Dat wil zeggen dat we kritisch moeten kijken naar wat we willen in het openbaar vervoer om de juiste partij de concessie later deze periode te gunnen, dat we moeten zorgen voor verbondenheid van netwerken door bijvoorbeeld HUBs te verbinden met dorpen om zo mobiliteitsknelpunten op te lossen en dat we moeten nadenken over de toekomst van de veren en ponten. “In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar heeft GS ons nu toegezegd in gesprek te gaan over een structurele oplossing voor de veren en ponten, de toekomst van het openbaar vervoer en de strategie daarop en hierbij wordt ook de verbinding met andere vormen van mobiliteit via HUB’s opgezet. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan”, aldus Neuteboom.

Luchtvaart
Onder mobiliteit valt ook luchtvaart, iets waar delen van Gelderland veel gevolgen van ondervinden. Neuteboom besteedde in zijn pleidooi uitgebreid aandacht aan het beperken van de hinder van vliegtuigen die over Gelderland (gaan) vliegen. Voor o.a. Lelystad kan de Gedeputeerde hierin helaas niet meer doen dan een lobby richting Den Haag om het belang van inwoners en ondernemers nogmaals te benadrukken. Voor de luchtvaart welke onder de bevoegdheid valt van Gelderland ligt dit anders. Neuteboom gaat er vanuit dat juist ook door het te blijven benoemen de aandacht en focus blijft op de bijdrage van luchtvaart op de veilige en gezonde leefomgeving in Gelderland.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...