BBB maakt het verschil

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB maakt het verschil

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB maakt het verschil

Gepubliceerd op: 20-11-2023

In de provincie Gelderland heeft BBB dankzij uw stem op 15 maart jongstleden een grote rol gekregen. Op woensdag 22 november mogen we weer naar de stembus!
Onze 14 statenleden werken al bijna 8 maanden aan het verbeteren van onze provincie. Maar helaas hebben ook de visie en keuzes in Den Haag invloed op ons beleid. We kunnen in onze provincie Gelderland heel veel – en dat gaat BBB ook realiseren voor zover we daar nog niet mee bezig zijn. Toch hopen we dat we met de invloed en kernwaarden van onze partij in Den Haag samen verder komen. Dit gaat niet over een nacht ijs, maar uw stem is de versneller – verspil hem niet!

Inwoners op één
De provincie Gelderland maakt op dit moment geld vrij om 200 extra ambtenaren aan te nemen voor de woningplannen, omdat die uren nu eenmaal nodig zijn vanwege de wetgeving uit Den Haag. Bijvoorbeeld rond vergunningen. Dit is niet alleen een dure hobby voor de provincie maar kost de inwoners ook veel tijd. Daarnaast moeten ook alle onderzoeken en rapporten van initiatiefnemers en adviesbureau’s worden verwerkt. Zo zorgen we er niet alleen voor dat mensen sneller kunnen wonen, beter kunnen wonen maar ook dat we wijken beter in kunnen richten op wie er willen wonen. We kunnen kijken naar onze inwoners, het is hoog tijd dat we die weer eens op 1 zetten. Ook de regeldruk moet omlaag. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en er moeten duidelijke procedures zijn, maar alles hoeft niet meer bij wijze van spreken in drievoud ingediend te worden. Dit versnelt procedures en maakt het vooral voor burgers makkelijker om een steentje bij te dragen aan een BBBeter Gelderland.

Leefbaar Gelderland
Een leefbaar Gelderland, daar maken we ons hard voor. In de afgelopen maanden vooral rondom de urgente kwestie van de netcongestie, windturbines en zonneparken. Door het vastgelopen stroomnetwerk in Gelderland kunnen bedrijven en woonwijken niet altijd meer (op tijd) worden aangesloten. Dit vertraagt andere ontwikkelingen en zorgt ook voor onzekerheid. Het is aan ons om de problemen in te zien en daarvoor met oplossingen aan de slag te gaan. In Gelderland heeft de BBB het initiatief genomen tot de motie “Gelderland tijdelijk windstil” en deze is met grote meerderheid aangenomen (BBB, VVD, SGP, JA21, FVD, CDA en CU). Ook de weg van de windturbines en zonneparken die de vorige Provinciale Staten zijn ingeslagen is wat ons betreft niet zomaar de weg om over verder te gaan. We moeten rekening houden met onze aarde ja, maar ook met onze inwoners en hun leefomgeving. En juist die zaken zoals de gezondheidsschade door geluid en slagschaduw maken dat wij onze verantwoordelijkheid breder zien. We zorgen voor onze aarde en haar mensen nu én morgen.

Link tussen bestaande initiatieven
De natuur is in Gelderland altijd aanwezig en iets waar we trots op zijn. Maar er zijn ook grenzen aan natuur. Figuurlijk in de zin van de overlast van dieren als de das, bever en de marter die grote economische schade verzorgen. Maar natuurlijk zeker door de wolf die daarnaast ook emotionele schade veroorzaakt. Als jij als ouder je kind niet meer alleen naar school durft te laten gaan, dat zou niet moeten zijn. Deze gevolgen van de wolf zijn met geen pen of euro te beschrijven en toch maken mensen ze dagelijks mee. Wij zullen ons altijd, lokaal en landelijk hard blijven maken voor een actief beheer van de wolf. En de grenzen zijn er ook in de letterlijke zin. Momenteel verslinden natuurorganisaties miljoenen aan subsidies zonder dat ze de brede, integrale visie op natuur hebben die nodig is om de provincie leefbaar te houden. Ze zorgen voor afwaardering van goede landbouwgrond naar natuur, wij als provincie moeten daar de regie op terugpakken. En BBB zegt dan heel duidelijk: niet alleen willen we de regie terug, we willen vooral ook de link leggen tussen bestaande initiatieven. Natuur, landbouw, innovatie, wonen, energie; ze hoeven elkaar niet te storen maar kunnen elkaar versterken.
Wij willen aan de slag met deze onderwerpen en hoe ze met elkaar samenwerken. Niet in hokjes maar als bevolking, ongeacht boer, burger of buitenlui. Daarvoor moeten we soms ook verder kijken dan onze provincie en samen zaken aanpakken. Den Haag kan die rol pakken, kan de provincies versterken en een duidelijke, integrale regie op plannen voeren. Zo weet u wat u krijgt, dat wat u ziet. Gewoon, authentiek, echt BBBeter.

Dit zijn de redenen om 22 november op BBB te stemmen,
In de provincie Gelderland werkt BBB onder andere aan:

  • Inwoners op plaats 1
  • Verlagen van de regeldruk
  • Directe stop op verdere uitbreiding van industriële Windturbines
  • Leefbare dorpen en kernen
  • Beheer van de wolf (inclusief afschot)
  • Doelmatiger (natuur-)subsidie beleid
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...