Recht voor PAS-melders

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Recht voor PAS-melders

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Recht voor PAS-melders

Gepubliceerd op: 13-11-2023

BBB Gelderland heeft tijdens de bespreking van de Begroting 2024 aandacht gevraagd voor de situatie van de PAS-melders. Sinds de Raad van State vier jaar geleden bepaalde dat de vergunningverlening zoals die was opgezet ongeldig was, bleven deze bedrijven in het ongewisse over hoe verder. Nu door de overheid het legalisatieprogramma is uitgewerkt, is gebleken dat de PAS-melders alsnog een vergunning aan moeten vragen. Kosten per aanvraag: €1.600. Onterecht zo stelt BBB Gelderland en stuurt de Gedeputeerde Staten op pad om deze te reduceren tot €0.

Even terug naar het begin, want waar komt deze problematiek eigenlijk vandaan? PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld een melding van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen, een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. De Raad van State oordeelde echter in 2019 dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarmee werden deze bedrijven opeens vergunningplichtig, of illegaal, zoals ze momenteel werken. In 2022 trok het kabinet versneld € 250 miljoen uit voor de legalisatie van de PAS-melders.
Het bijzondere in dit hele verhaal is dat er aan de ene kant nog wel toestemming gegeven moet worden voor activiteiten die vergunning plichtig zijn en maatregelen voor het creëren van de stikstofruimte. Maar aan de andere kant is de ruimte die de activiteiten van de PAS melders al wel opgenomen in de Aerius monitor. Het verschaffen van deze vergunningen levert dus geen nieuwe beperkingen in de stikstof ruimte. En dat is precies hetgeen dat het huidige voorstel ingewikkeld maakt, aldus statenlid en woordvoerder natuur Steven Vrielink.
Vrielink ligt toe, “Het reduceren van de kosten voor de leges, de kosten voor de legalisatie vergunning tot €0 is niet meer dan een rechtmatigheid. Zowel vanuit bestuurlijk perspectief, deze bedrijven en ondernemers hebben precies gehandeld volgens de regels en worden nu opgezadeld met onverwachte gevolgen. Niet omdat zij het fout hebben gedaan maar omdat de overheid het niet juist heeft opgesteld. Het is niet eerlijk als de PAS-melders daar vervolgens voor moeten betalen. Daarnaast is het ook zo dat de regeling voort is gekomen vanuit het concept dat de omgeving niet extra belast mag worden met stikstofuitstoot. Ook dat gebeurt hier niet, want deze ruimte is al bekend en onderdeel van de monitor. De BBB vindt het daarom onbegrijpelijk en onacceptabel dat de ondernemer of het bedrijf met de kosten hiervan wordt opgescheept.”

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...