Ruimtelijke impact Gelderland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ruimtelijke impact Gelderland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ruimtelijke impact Gelderland

Gepubliceerd op: 20-12-2023

Ruimte, het is zo duidelijk en tegelijk zo ongelooflijk ingewikkeld. Zo bleek maar weer de afgelopen weken in de Provinciale Staten van Gelderland.

BBB stelde 88 vragen over het ruimtelijk voorstel, de andere partijen vulden dit aan tot 140 in totaal.

Geen eindpunt
Een bevestiging van een stuk dat niet altijd even rechtlijnig was, en zeker niet het gevolg van participatie van bewoners. Met enkele aanpassingen van de gedeputeerde en een aantal aanvullende moties is het plan wel aangenomen. Voor Gelderland geen eindpunt maar een beginpunt.

Verdeling van de ruimte
Statenlid Erik Neuteboom legt uit waar het mis gaat. “Als we ruimte goed willen gebruiken, moeten we keuzes maken. In dit stuk worden geen keuzes gemaakt. Sterker nog het staat vol ambities en wensen zonder onderbouwing van feiten en keuzes die gemaakt worden. Daarvoor hebben we geen ruimte. En de ruimte die we hebben moet wel verdeeld worden.” Dat voelt een beetje alsof iedereen in zijn tuin een tropisch zwemparadijs, een veranda en een buitenkeuken wil, maar daar eigenlijk geen ruimte of geen geld voor heeft. Of dat we een stuk tuin van de buren erbij moeten nemen om het wel te kunnen doen. Dat is niet zoals het werkt.

Burger en bedrijfsleven betrekken
En juist dat is waar de schoen wringt aldus Neuteboom. “De inspraak en betrokkenheid van de inwoners, dorpsraden en gemeenteraden is voor BBB belangrijk. In dit proces had de participatie beter gekund en gemoeten. Doel is om te kijken waar op logische wijze woningen gebouwd kunnen en moeten worden, mede in relatie tot infrastructuur, werken, leefbaarheid enzovoort. Echter ons doel in Gelderland is ook de burger en het bedrijfsleven betrekken zodat dit plan zoveel mogelijk draagvlak kent. Zijn onze inwoners niet het beste op de hoogte van de lokale situatie?”

Iedereen een plek
“Heel veel ambities landen weer in de buitengebieden, maar kennen geen onderbouwing of maatschappelijke behoefte, maar slechts wensdenken van een kleine groep”, aldus Neuteboom. “Even een complete woonwijk uit de grond stampen bij de stad, maar waar blijft de nadruk op kleinschalig bouwen bij kleine kernen. Voor de leefbaarheid is het heel belangrijk dat iedereen een plek heeft.” BBB Gelderland is blij dat twee door haar ingediende moties zijn aangenomen door de staten waardoor we zorgen voor nauwe betrokkenheid van de Provinciale Staten en opnieuw aan de slag te gaan met wel de keuzes maken. Samen met andere moties over betrokkenheid van de inwoners en samenwerkingen is het een goed startpunt voor de ontwikkeling van daadwerkelijke keuzes en een beleid op ruimtegebruik in Gelderland.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...