Tijdelijk wind-stil in Gelderland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Tijdelijk wind-stil in Gelderland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Tijdelijk wind-stil in Gelderland

Gepubliceerd op: 15-11-2023

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 15 november diende BBB Gelderland een breed gedragen motie in voor een tijdelijk Windstil Gelderland. Ons elektriciteitsnetwerk heeft in Gelderland zijn maximum bereikt. Hierdoor kunnen bedrijven maar zelfs ook woonwijken en individuele huizen niet meer aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. Daarom is er nu opgeroepen tot een pas op de plaats bij grootschalige windturbines en zonneparken die nieuw zijn of nog niet beschikt. In de eerste helft van 2024 moet Gedeputeerde staten met een voorstel komen voor de netcongestie en inzicht geven in de problematiek. Meten is weten – daarna maken we pas beslissingen.

Vorige week sprak de Provinciale Staten Gelderland tijdens de begroting al over netcongestie, het woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat ons elektriciteitsnet de maximale belasting heeft bereikt. Statenlid Klaas Bron vertelt in duidelijke bewoordingen wat het probleem is. “Door de grootschalige opwekking van elektriciteit is ons goedwerkende eenrichtingsverkeer netwerk een ware verkeersopstopping geworden. Immers als auto’s allerlei kanten op rijden in plaats van alleen van A naar B, ontstaan er files. Alleen een nieuw ontwerp van het wegennet, of in dit geval het elektriciteitsnetwerk kan dat oplossen. Dat doe je niet door een extra afslag of een spitsstrook, dat doe je door een nieuw ontwerp met een goede fundering. Die fundering heeft niet alleen betrekking op de voorzieningen, of de wegen, maar ook de elektriciteit, de auto’s, die eroverheen rijden. Dus behalve het net zelf moeten we ook zorgen dat we de wiebelstroom uit zon en wind aanvullen door een stabiele en regelbare stroombron zoals kernenergie. Nu staan we dus voor een voldongen feit en is Het Net in Gelderland totaal vastgelopen.”

Hoog tijd om niet nog extra factoren toe te voegen aan deze rekensom, maar juist even pas op te plaats te maken en te kijken naar waar gaat het mis en wat is er nodig. En daarom diende BBB Gelderland een motie in, met steun van vele partijen, om even een versnelling terug te schakelen. Bron licht toe: “Deze pas op de plaats moet niet gezien worden als een vertraging. Sterker nog het benadrukt juist de urgentie van het probleem. We moeten er nu mee aan de slag. Een weg kun je niet verleggen terwijl er auto’s overheen rijden en zonder dat je een goede verkeersanalyse hebt gemaakt. Datzelfde vragen we nu voor het elektriciteitsnet aan de Gedeputeerde Staten. Zodat we daarna met de juiste acties kunnen zorgen voor een zekere energie voor iedereen in Gelderland.”

Daarnaast kaartte de BBB fractie in de Statenvergadering nog een belangrijk punt aan in het kader van de omgevingsverordening die voor lag. “We willen dat de herziene omgevingsverordening leesbaarder en duidelijker is voor onze inwoners en ondernemers. We krijgen van veel mensen om ons heen vragen over wat het nu precies is en waar het over gaat. Terwijl tegelijk veel inwoners en belanghebbenden direct de gevolgen van de omgevingsverordening zullen ondervinden. Door deze pas op de plaats te maken en terug te schakelen willen we er ook voor zorgen dat we de inwoners van onze provincie beter mee kunnen nemen in het proces.”, aldus Klaas Bron. Want het zijn niet de 14 statenleden in Gelderland, maar al haar inwoners die samen moeten zorgen dat Gelderland elke dag een BBBeetje beter wordt.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...