Kamervragen over heropening basis- en voortgezet onderwijs

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over heropening basis- en voortgezet onderwijs

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over heropening basis- en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 04-01-2022


Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft op dinsdag 4 januari kamervragen ingediend met betrekking tot het heropenen van het basis- en voortgezet onderwijs op 10 januari. Vragen omtrent ventilatie, hulp voor studenten en het aanpakken van het (ziekte)verzuim in het onderwijs.

 

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de (her)opening van scholen, ingezonden op 4 januari 2022.

  1. Op 3 januari maakte uw kabinet bekend dat de basisscholen en middelbare scholen op 10 januari weer zouden openen. Kan de minister ons vertellen of en welk onderzoek gedaan is naar het gedrag van leerlingen in de klas als zij telkens opnieuw aan een optimaal leerklimaat en groepsgevoel moeten wennen? Zo niet, waarom niet?
  2. Zijn er prognoses wat lange termijngevolgen kunnen zijn voor leerlingen die onderbroken worden in hun ontwikkeling door onregelmatige en onzekere schoolsluitingen? Zo nee, kan de minister de Kamer beloven hier direct onderzoek naar te laten doen? Hoe en wanneer denkt de minister deze op te lossen zonder kinderen in nog stressvollere situaties te storten? [1]
  3. Het kabinet maakte geld vrij voor verbetering van ventilatie op scholen. Kan de minister al een indicatie geven in hoeverre scholen hier al in geslaagd zijn? Indien nee, kan dit zo snel mogelijk gebeuren en op welke termijn zou dit plaatsvinden?
  4. Kunnen scholen terugvallen op landelijk huisvestings- en onderhoudsbeleid van schoolgebouwen? Indien dit al aanwezig is, wordt hier actief op gehandhaafd? Indien dit niet bestaat, wanneer kan de Tweede Kamer dit verwachten?
  5. Is de minister bekend met het initiatief ‘scholen veilig open? Wat is uw reactie op een dergelijk initiatief? Gaat hier beleid op geformuleerd worden, zo ja, welk beleid? Zo nee, waarom niet?
  6. De grote kans op besmettingen en het online les moeten geven in het onderwijs kunnen voor beginnende docenten een reden zijn het onderwijs te verlaten. Hoe gaat u hiermee om?
  7. Wanneer en welke hulp kunnen studenten die in onzekerheid verkeren of zich al geconfronteerd zien met studievertraging hulp van uw kabinet verwachten?
  8. Wat zijn de plannen van het kabinet op de korte termijn om mogelijk ernstige gevolgen voor de mentale gezondheid van studenten te beperken?
  9. Wat gaat het kabinet doen om (ziekte)verzuim en het daarmee samenhangend personeelstekort in het onderwijs aan te pakken? [2]
  10.  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden en de Kamer zo spoedig mogelijk doen toekomen?

[1] Achterstand in rekenen en lezen door coronatijd.

[2] Arbodiensten zien hoogste stijging ziekmeldingen in onderwijs ooit.

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...