Kamervragen – Regering ontkent opnieuw Armeense Genocide

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen – Regering ontkent opnieuw Armeense Genocide

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen – Regering ontkent opnieuw Armeense Genocide

Gepubliceerd op: 29-04-2022

Ondanks de erkenning door de Tweede Kamer weigert de regering tot op heden de Armeense Genocide te erkennen als genocide. Staatssecretaris Van Ooijen noemt het tijdens een bezoek aan Yerevan (Armenië) slechts een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’. De BBB wil weten welke belangen de regering ervan weerhouden om de Armeense Genocide te erkennen en vragen de ministerraad de huidige lijn te heroverwegen. Fractievoorzitter Caroline van der Plas stelt onderstaande Kamervragen.

Info m.b.t. de Armeense genocide is hier te vinden. 

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke ontkenning van de Armeense Genocide door de regering.

 1. Bent u bekend met de social media communicatie van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van zijn bezoek aan Armenië ter gelegenheid van de herdenking van de Armeense Genocide?
 2. Waarom is er gekozen voor de woordkeuze ‘verschrikkelijke gebeurtenissen’ ter beschrijving van de Armeense Genocide?
 3. Erkent de regering de Armeense Genocide als een genocide?
 4. Zo ja, waarom wordt dat niet publiekelijk gecommuniceerd?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Zo nee, kunt u toelichten welke belangen de regering ervan weerhouden de Armeense Genocide te erkennen?
 7. Bent u bekend met motie Voordewind (kamerstuk 34775-V, nr. 56) waarin de Tweede Kamer de genocide op Armeniërs, Assyriërs, Pontische Grieken en Arameeërs erkent?
 8. Bent u van mening dat de regering tijdens haar bezoek aan Yerevan, en de communicatie daarover, in lijn met deze motie heeft gehandeld?
 9. Bent u ervan op de hoogte dat ontkenning van de Armeense Genocide veel pijn en leed aanbrengt in de Armeense gemeenschap in Nederland?
 10. Als de Nederlandse regering wel de Armeense Genocide erkent, zou u daar in de toekomst dan helder over willen communiceren?
 11. Als de Nederlandse regering de Armeense Genocide niet erkent als genocide, bent u dan bereid dit alsnog te heroverwegen in de ministerraad?
 12. Zou u elke vraag apart willen beantwoorden?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...