Kamervragen The Rights Forum

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen The Rights Forum

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen The Rights Forum

Gepubliceerd op: 03-03-2022

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft Kamervragen gesteld over de mogelijke banden van The Rights Forum met Palestijnse terroristische organisaties en de mogelijke gevolgen voor hun ANBI-status.

  1. Vindt u het Wob-verzoek van Stichting The Rights Forum naar banden tussen 14 Nederlandse universiteiten en Israëlische/Joodse instellingen neigen naar een uiting van Jodenhaat op basis van de door de Tweede Kamer aangenomen IHRA-werkdefinitie onder motie-Bisschop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit duiden? [1]
  2. Hoe kijkt u naar de beschikbare informatie waaruit blijkt dat The Rights Forum en personen betrokken bij deze stichting, banden zouden hebben met Hamas en het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), organisaties die door de Europese Unie als terreurgroepen zijn aangemerkt? [2, 3]
  3. Klopt het dat The Rights Forum door het ministerie van Buitenlandse Zaken als gesprekspartner wordt of werd gezien? Indien ja, zijn The Rights Forum en haar vertegenwoordigers, gezien de bovenstaande zaken, in de toekomst nog welkom op het ministerie? [4]
  4. Zijn de zaken zoals beschreven onder 2 meegewogen toen The Rights Forum de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) werd verleend door de Belastingdienst? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is de status desondanks verleend? [5]
  5. Beoogt The Rights Forum met haar activiteiten volgens u het algemeen belang? Voldoet The Rights Forum volgens u aan de wettelijke vereisten omtrent integriteit?
  6. Bent u bereid de Belastingdienst opdracht te geven om de ANBI-status van The Rights Forum te her-evalueren?
[1] Nieuw Israelisch Weekblad, 10 februari 2022, ‘The Rights Forum legt absurde eis op tafel’ (https://niw.nl/the-rights-forum-le[5] (1) Geef.nl, pagina van The Rights Forum (https://www.geef.nl/nl/doel/the-rights-forum/anbi).
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

presentatie BBB-kandidaten

sep 23 2023

BBB-kandidatenlijst en verkiezingsprogramma definitief vastgesteld tijdens Algemene Ledenvergadering

Leden hebben op eerdere momenten wijzigingsvoorstellen mogen indienen op de conceptversies. Deze wijzigingen werden vervolgens ook weer in ...
Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...