Kamervragen: volksvertegenwoordigers gevolgd door NCTV

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen: volksvertegenwoordigers gevolgd door NCTV

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen: volksvertegenwoordigers gevolgd door NCTV

Gepubliceerd op: 12-03-2022

Uit vrijgegeven documenten van een WOB-verzoek blijkt dat Tweede Kamerleden Fleur Agema en Caroline van der Plas ,die kritisch waren op het coronabeleid, op een lijst gezet werden door terreurcoördinator NCTV en op die manier werden gevolgd, om hun invloed op het publieke debat te volgen. BBB en de PVV vinden dit onacceptabel en eisen opheldering van de minister van Justitie en Veiligheid.

Vragen aan de minister van Justitie & Veiligheid van de Kamerleden Van der Plas (BBB) en Agema (PVV)

Naar aanleiding van onder meer het volgende bericht:

https://nieuwrechts.nl/87738-nctv-bespioneerde-influencers-en-politici-tijdens-coronapandemie

  1. Bent u bekend met het bericht ‘NCTV bespioneerde influencers en politici tijdens coronapandemie’? (https://nieuwrechts.nl/87738-nctv-bespioneerde-influencers-en-politici-tijdens-coronapandemie)
  2. Kunt u de authenticiteit van de in dit artikel aangevoerde WOB-documenten bevestigen? Indien u dit niet kunt, waarom niet?
  3. Bent u het met onze fracties eens, dat ongeacht of de berichtgeving klopt, het absoluut onaanvaardbaar is dat een volksvertegenwoordiger wiens taak het is welk regeringsbeleid ook te controleren circuleert op lijstjes van ‘kritische influencers inzake het coronabeleid’?
  4. Worden wij als Kamerleden nog steeds gemonitord en met welke reden en opdracht?
  5. Wij vragen u alle communicatie die van de NCTV naar het ministerie van VWS over ondergetekenden is gegaan met de Tweede Kamer te delen, wanneer kunnen wij deze verwachten?
  6. Klopt het dat er online zogenaamde ‘trollen’ zijn ingezet op de genoemde groep influencers en politici, waaronder ook op ons als Kamerleden uit de oppositie? En zo ja, door wie en met welke opdracht?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...