BBB standpunten Covid-19

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB standpunten Covid-19

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB standpunten Covid-19

Gepubliceerd op: 21-12-2020

Er is in Nederland veel verwarring over de aanpak van Covid-19. Heel begrijpelijk deze verwarring. Daarom zet BBB haar standpunten hierover nog eens voor u op een rij met de strekking: er komt langjarige visie op maatschappij mét Covid-19. Tussentijds maatregelen met opschalen en afschalen geeft onzekerheid, onrust, onduidelijkheid, ontneemt vrijheden en is slecht voor economie.

Uit ons programma over Covid-19 en de zorgsector:

1. We moeten onder ogen zien dat virussen en dus ook Covid-19 altijd blijven, zoals griep ook onderdeel is geworden van ons leven. Op basis van dit uitgangspunt moet het Kabinet handelen. Een langetermijnbeleid ontwikkelen dat recht doet aan de vrijheid, de gezondheid en de sociale binding tussen mensen in Nederland.

2. Het Kabinet ontwikkelt z.s.m. een langjarige visie op een maatschappij mét Covid-19 en (eventuele toekomstige) virussen met een grote impact op gezondheid en maatschappij. Tussentijds maatregelen nemen en dan weer afschalen geeft grote onzekerheid, onrust en onduidelijkheid, ontneemt vrijheden en is slecht voor de economie.

3. Opschaling van de zorg voor onderzoek naar en behandeling tegen virussen is essentieel.

4. Bescherming van personeel in verpleegtehuizen, zorgcentra, ziekenhuizen, etc. heeft in het langjarige beleid de hoogste prioriteit. Dit geldt niet alleen voor zorgpersoneel, maar ook voor schoonmaakpersoneel.

5. Wanneer het Kabinet eventuele maatregelen afkondigt die de volksgezondheid ten goede moeten komen zijn deze juridisch geborgd, zodat er ook gehandhaafd kan worden. Maatregelen afschuiven op individuele ondernemers is laf, onverantwoord en onveilig. Ondernemers worden op deze manier mogelijk blootgesteld aan agressie en geweld door mensen die niet aan een eventuele (onhandhaafbare) maatregel willen voldoen.

6. Er komt meer waardering voor de mensen in de zorg op de werkvloer, ook structureel financieel.

7. Er komen ‘meer handen aan het bed’ in de zorg zodat er ook meer tijd is voor sociaal contact tussen verplegers, artsen en patiënten/cliënten.

8. Er komt meer voorlichting en positieve aandacht voor de zorgsector in het basis- en voortgezet onderwijs. Werken in de zorg wordt gestimuleerd. Met voldoende handen aan het bed blijft ook in de toekomst de zorg voor mensen beschikbaar.

9. De grote rol van vrijwilligers en mantelzorgers in met name de ouderenzorg wordt erkend en gefaciliteerd. In de dorpen waar voldoende ruimte is, worden mensen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders.

10. Regelgeving die grote verzorgingstehuizen prevaleert, wordt afgeschaft. Kleinschalige verzorgingstehuizen functioneren optimaal, voorzien in een grote behoefte en zijn elementair voor de sociale cohesie op het platteland en in de wijken.

11. Het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis is verleden tijd.

12. Producten die vitaal zijn voor de Nederlandse samenleving moeten ook in Nederland geproduceerd worden, nu en in de toekomst. Denk hierbij aan beschermingsmiddelen voor de zorg, een basis voedselpakket, brandstoffen, bepaalde medicijnen en drinkwater.

13. Antibioticagebruik bij mensen worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

14. (Landbouw)huisdieren kennen een heel goed monitoringsysteem voor een groot aantal dierziekten via de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Er komt een match met de systemen van de humane gezondheidszorg, zijnde de GGD’en. Er komt een One Health benadering, dus een combinatie van de humane en de diergeneeskundige aanpak voor volks- en diergezondheid.

15. Bij een uitbraak van een mens- of dierziekte wordt er door een expert/communicatieteam eenduidig en helder gecommuniceerd naar parlement, overheid en burgers.

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...