BBB verrast verkenners Jorritsma en Ollongren met ‘a-typische punten’ voor nieuwe coalitie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB verrast verkenners Jorritsma en Ollongren met ‘a-typische punten’ voor nieuwe coalitie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB verrast verkenners Jorritsma en Ollongren met ‘a-typische punten’ voor nieuwe coalitie

Gepubliceerd op: 23-03-2021

Een ministerie van Platteland, een Constitutioneel Hof, een tolvrije Westerschelde tunnel, de aardbevingsschade aan inwoners van Groningen vergoeden, de stikstofwet terug naar de tekentafel, meteen afschaffen van het onbetrouwbare rekeninstrument Aerius om stikstofuitstoot te berekenen en daadwerkelijk de uitstoot van alle sectoren gaan meten, geen halvering of gedwongen krimp van de veestapel, geen gedwongen uitkoop van boeren, inzetten op voedselzekerheid, regionale vaccinatie in plaats van doelgroep-vaccinatie en voedselonderwijs en kooklessen vanaf groep 1 op basis- en middelbare scholen.

Dit zijn enkele van de punten die BoerBurgerBeweging vandaag heeft ingebracht tijdens het gesprek met de verkenners voor de coalitieonderhandelingen Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. Jorritsma en Ollongren waren blij verrast met de, zoals zij het noemden, ‘a-typische punten’ die BBB inbracht. “Het was een heel goed en positief gesprek. Wij brachten punten in, die normaal geen aandacht zouden hebben gehad. Nu worden deze politiek geagendeerd. Precies waarom BBB de Kamer in wilde. Om zélf regie te krijgen over de politieke agenda in Den Haag”, zegt fractievoorzitter Caroline van der Plas.

De inzet van BBB is overigens om in de oppositie te gaan, maar mocht de aansluiting van BBB in de coalitie noodzakelijk zijn dan lopen we hier niet voor weg.

Niet uitsluiten

Van der Plas opende het gesprek met de verkenners met een dringende oproep aan alle politieke partijen om te stoppen met het bij voorbaat uitsluiten van andere politieke partijen voor coalities. “Ik vind het niet kunnen dat de politiek mensen of partijen bij voorbaat uitsluit, terwijl diezelfde politiek steeds rept over een inclusieve maatschappij waarin je niemand laat vallen. Roepen dat je iemand uitsluit is een zeer slecht signaal naar de maatschappij. Eigenlijk geef je elke burger daarmee een vrijbrief om hetzelfde te doen. Het werkt polariserend en vergroot de kloof tussen groepen burgers alleen maar”, aldus de BBB-partijleider.

De punten die Caroline van der Plas voor de toekomstige coalitie namens BBB heeft ingebracht, zijn (in willekeurige volgorde):

 • Er komt een Ministerie voor het Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag
 • BBB wil een Constitutioneel Hof in Nederland, zoals ook al in 2018 door de Commissie Remkes is voorgesteld. Met de oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet. Ook kan een Constitutioneel Hof onderzoeken of verkiezingen eerlijk zijn verlopen.
 • Nieuwe wet- en regelgeving die kostprijsverhogend zijn voor ondernemers, worden eerst doorgerekend in de prijs van het product. Je kunt niet de kostprijs blijven opdrijven door steeds nieuwe wetten en regels over ondernemers uit te storten en dan tegen ondernemers zeggen: ‘Zorg zelf maar dat je er een verdienmodel bij krijgt’.
 • Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid, voor onder meer het behoud van essentiële voorzieningen, met een looptijd van tientallen jaren. In dat beleid is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak én met instemming van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie, bouw, luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.
 • Er komt een plattelandstoets. Getoetst wordt of de regelgeving vanuit Den Haag wel relevant is voor het platteland en wat de gevolgen zijn voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en noaberschap op het platte
 • De Westerscheldetunnel moet tolvrij worden.
 • De aardbevingsschade in Groningen moet NU opgelost worden.
 • De Stikstofwet moet terug naar de tekentafel, en Aerius weg. We moeten gaan werken aan de hand van daadwerkelijke metingen in plaats van modellen. Meten=weten, moet het nieuwe normaal worden.
 • We moeten onder ogen zien dat virussen en dus ook Covid-19 altijd blijven, zoals griep ook onderdeel is geworden van ons leven. Op basis van dit uitgangspunt moet het Kabinet handelen. Een langetermijnbeleid ontwikkelen die recht doet aan de vrijheid, de gezondheid en de sociale binding tussen mensen in Nederland.
 • Onderzoek naar regionaal vaccineren van mensen in plaats van overal verspreid in Nederland doelgroepen vaccineren. Werken van binnen naar buiten, zorgt ervoor dat een virus sneller uitdooft.
 • Verplichte voedseleducatie en kooklessen vanaf groep 1 tot einde middelbare school, waarvan boerderij-educatie een wezenlijk onderdeel is.
 • Geen halvering veestapel maar inzetten op innovatie om uitstoot te verminderen. Vakmanschap van de ondernemer is de leidraad, niet de gedachten, wensen of meningen van ambtenaren.
 • Stoppen met gangbare veehouders ongewenst te verklaren
 • Doelmatig in plaats van ineffectief natuurbeheer
 • Geen gedwongen krimp of uitkoop van veehouderijen.
 • Geen handelsverdragen waarin het mogelijk is om massaal voedsel te importeren dat niet aan de productievoorwaarden in Nederland en Europa voldoet.
 • Voedselzekerheid agenderen als een van de grootste opgaven van de komende decennia. Daarom bestaansrecht houden van onze voedsel- en bloemenmakers. Door hen weg te jagen verdwijnt ook hoogstaande landbouwkennis, waarmee wij kunnen helpen andere landen voedselzekerheid te verkrijgen. Wat goed is koester je. Dat jaag je niet weg.

Voedselzekerheid

Caroline van der Plas: “Voedselzekerheid is essentieel in de wereld met 9 miljard mensen in 2050 en maar 0,17 ha vruchtbare landbouwgrond beschikbaar per persoon. In 1950 was dit nog 0,5 ha per persoon met een wereldbevolking van 2,5 miljard mensen.”

“Onze boeren en de bijbehorende kennis over voedselproductie zijn een essentiële schakel om de wereld te helpen te voeden. Net als onze waterbouwers essentieel zijn voor watermanagement in de rest van de wereld. Die jaag je ook niet weg.”

“Te zot voor woorden dat voedselzekerheid in de wereld voor veel partijen in Nederland geen issue lijkt en de landbouwsector bij het grofvuil gezet wordt, terwijl men de mond vol heeft van Europese samenwerking, verantwoordelijkheid in de wereld en we in Europa de gevolgen ondervinden van immigratie door honger en armoede in andere werelddelen.”

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...