Debattekst eindverslag informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Debattekst eindverslag informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Debattekst eindverslag informateur

Gepubliceerd op: 12-05-2021

Voorzitter, beste burgers van Nederland en speciaal: dhr. Tjeenk Willink

En veel dank voor het verslag van uw bevindingen. In dit verslag heeft BBB een aantal voorstellen gedaan om een nieuw bestuurscultuur te creëren, zoals bijvoorbeeld het door elkaar heen zitten van fracties in deze zaal. Ik vind het heel gezellig tussen de fracties van JA21, Forum voor Democratie en PVV. Maar misschien zou het ook goed zijn om de “ unusual suspects” naast elkaar te zetten. Inhoudelijk ben ik het bv vaak volstrekt oneens met mevr. Ouwehand of dhr. Klaver. Maar wie weet: als wij als unusual suspects dichterbij elkaar zitten, kunnen we wellicht één en ander van elkaar leren. Ik weet in ieder geval zeker dat op het gebied van platteland, boeren, vissers en jagers, dhr. Klaver en mevr. Ouwehand nog veel te leren valt. En wie weet, valt er voor mij ook nog wat te leren. Bijvoorbeeld hoeveel procent van onze aardbol nou werkelijk geschikt is voor landbouw. Ik noem maar een dwarsstraat….

Voorzitter,

Ik wil een paar dingen opmerken over de nieuwe bestuurscultuur en de partijen die straks de nieuwe coalitie gaan vormen dit lijstje meegeven, en ze vragen hier over na te denken

De theorie:

 1. De burger verdient beter
 2. De overheid is er voor burgers, niet andersom
 3. We moeten een nieuwe bestuurscultuur
 4. Er moet nieuw leiderschap komen
 5. Vertrouwen tussen burger en overheid herstellen
 6. De Grondwet kent geen partijen, slechts volksvertegenwoordigers
 7. Volksvertegenwoordigers stemmen zonder last

De praktijk:

 1. De burger verdient beter, maar KRIJGT niet beter als Kabinet en Kamer niet durven te kiezen voor radicale veranderingen. BBB heeft bv bij hr. Tjeenk Willink voorgesteld om pop-up ministeries mogelijk te laten maken. Ofwel mini-steries. Mini-steries die zich gedurende een periode puur en alleen bezig gaan houden met een zaak. Met een dedicated minister. Bijvoorbeeld een mini-sterie van Aardbevingsschade. Of mini-sterie van toeslagenschandaal.
 2. Overheid is er voor burgers: Nog steeds worden burgers niet serieus genomen (wappies) bedrogen, kapotgemaakt (toeslagenaffaire), voorgelogen en/of gekleineerd. Denk ook aan Alphen a/d Rijn. “U staat er niet alleen voor”, maar intussen wachten de slachtoffers al 2 jaar op geld dat er al lang is. Twee jaar.
 3. Bestuurscultuur: Het blijft bij woorden. Moties die concrete stappen willen nemen naar een nieuwe bestuurscultuur, worden verworpen. Er wordt gezegd: hier doen wij dat altijd zo. Slechts weinigen vragen zich af, waarom proberen wij niet wat anders? Creatieve moties, worden verworpen, Nota bene door partijen die om het hardst roepen een nieuwe bestuurscultuur te willen. Er wordt nog steeds in achterkamertjes overlegd, zo bleek ook vandaag weer. Wij moeten nog steeds in de media lezen wat het Kabinet allemaal van plan is te doen
 4. Nieuw leiderschap: De gevestigde politiek blijft in de oude vijver vissen. Met alle respect voor dhr Tjeenk Willink, die ik zeer hoog heb zitten, zelf noemde hij de keuze voor hem als informateur een keuze uit armoede.
 5. Vertrouwen: Er zijn talloze voorbeelden. Toeslagen, aardbevingschade, maar ook duizenden boeren beschuldigen als kalverfraudeurs, terwijl er nog geen enkel onderzoek is gedaan. En later blijkt dat er van die hele fraude nog geen broodkruimel overbleef. Maar intussen zijn boerengezinnen wel kapotgemaakt, bestempeld als boeven en door onterechte blokkade van hun bedrijf in een aantal gevallen failliet
 6. Geen partijen: Die zijn er dus wel. Dat zien we dagelijks aan de fractie- en coalitiediscipline. Ik zie hier zelfs “ chief whips” binnenlopen om te controleren of er wel gestemd wordt conform fractiediscipline. De nr. 23 bij grote partijen lopen in de ganzenpas; bang om op een zijspoor te worden gezet. Zijn volstrekt niet zichtbaar voor de mensen voor wie wij werken: de burgers.
 7. Zonder last: Wij hebben een voorstel gedaan om de moties niet af te laten keuren door het Kabinet, omdat dit als verkapt stemadvies zou kunnen worden opgevat door coalitiefracties. Die motie werd verworpen. Door alle partijen, op BBB en PVV na, die een nieuwe bestuurscultuur willen.

Voorzitter,

We moeten de koe bij de horens vatten.. We moeten formeren. Nederland heeft een daadkrachtig Kabinet nodig. Een Kabinet dat niet “out of the box” denkt. Maar een Kabinet dat denkt ZONDER box.

In het Oosten zeggen we: Anpakk’n die handel.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...