Wat is, denkt u, de functie van deze vrouw?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wat is, denkt u, de functie van deze vrouw?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wat is, denkt u, de functie van deze vrouw?

Gepubliceerd op: 03-04-2020

Het overleg tussen Minister Carola Schouten en het Landbouw Collectief is op een mislukking uitgelopen. Ondertussen koopt de Provincie Noord-Brabant stikstofruimte van veehouders in Noord-Holland om de aanleg van een logistiek park in Moerdijk veilig te stellen.
 
De vraag rijst of we in Carola Schouten nu werkelijk een Minister van Landbouw hebben of dat ze een betere pleitbezorger is voor Economie, Verkeer en Bouw. Wellicht ziet ze zichzelf meer als vice-premier, waarbij ze iedereen te vriend wil houden? Macht werkt verslavend, zo blijkt. 
 

Eén ding is duidelijk: boeren en tuinders hoeven niet veel van haar te verwachten. Ja, kleinschalige boerderijen met verkoop aan huis. Interessant voor een kleine selectie boeren; prima. Desastreus voor het merendeel van de agrariërs; laat staan de economische waarde en leefbaarheid op het platteland. Toezeggingen en intenties zijn boterzacht. Het spreekwoord ‘Wie a zegt moet ook b zeggen’ krijgt bij Schouten een volledig andere betekenis. Het beleid van deze vrouw moet echt een halt toegeroepen worden. Achter haar immer geplooide glimlach gaat een eigenzinnige vrouw met een eigen agenda schuil, die luisteren en empathie niet tot haar kwaliteiten mag rekenen. 

In deze onzekere tijd kiest Schouten, in de luwte van de strijd tegen het coronavirus, voor een verdeel en heers strategie. Verbreken in plaats van verbinden. Schouten gaat volledig voorbij aan de integrale bijdrage die de agrarische sector levert voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Daarmee negeert ze de boer-burger-beweging in Nederland die juist meer dan ooit sympathie en steun uitspreekt voor onze voedselmakers. Het imago van boeren onder burgers blijft onverminderd groot.  
 
BoerBurgerBeweging (BBB) bereidt zich voor op deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Centraal in ons programma staat een eerlijk verhaal over voedselproductie in Nederland. Uitgangspunt is het bestaansrecht van de Nederlandse voedselmakers. Want als Schouten zo doorgaat, dan komt de dag dat de laatste boer hier het licht uit doet snel dichterbij. En wat hebben we dan als alternatief? Niet alleen zal voedsel worden geïmporteerd uit landen waarvan we niet weten hoe het voedsel is geproduceerd en wat er allemaal in zit. Daarnaast zal het verdwijnen van de boeren uit ons landschap grote gevolgen hebben. Voor de economie, voor de werkgelegenheid, voor het landschap, voor de natuur, voor de bodem, voor de sociale cohesie en leefbaarheid op het platteland. Dat wil niemand. De tijd is rijp om vanaf 17 maart a.s. in Den Haag het verschil te gaan maken. Voor boeren én burgers.
 
BBB: DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...