Meer groen in de stad

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Meer groen in de stad

Gepubliceerd op: 25-02-2021

GROENLINKS EN CDA WILLEN MEER GROEN IN DE STAD

Meer groen in de stad vind BBB natuurlijk prima! Vooral BBB-groen ?

Ons verkiezingsprogramma gaat stappen verder, platteland en stad kunnen niet zonder elkaar:
✅ In steden wordt meer groen aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de stadsbewoners. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.
✅ We stimuleren het plaatsen van insectenhotels zodat insecten weer terug komen in de stad, dit bevordert ook de terugkomst van vogels.
✅ We behouden het huidige cultuurlandschap op het platteland, waar mensen uit de stad kunnen recreëren en gezonde lucht kunnen inademen.
✅ Vruchtbare gronden en het mooie cultuurlandschap op het platteland blijven beschikbaar voor voedselproductie, zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal kan worden geproduceerd en geconsumeerd.
✅ Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mrt 21 2023

Sietsma en Van Maaren verkenners bij coalitievorming Flevoland

Woensdag 15 maart j.l. hebben de inwoners van Flevoland hun stem uitgebracht. BBB werd de grootste partij in ...

mrt 21 2023

Bovenste Beste Leden, Stemmers, Bovenste Beste Boeren en Burgers!

Wat hebben jullie en wat hebben wij veroorzaakt in Nederland? Wij als Bestuur zijn nog maar nauwelijks bekomen ...

mrt 9 2023

Heel Brabant op slot; maar waarvoor?

Begin maart kwam Gedeputeerde Staten met het nieuws dat heel Brabant op slot gaat omdat het zo slecht ...