Meer onderzoek gewenst naar alternatieve energiebronnen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Meer onderzoek gewenst naar alternatieve energiebronnen

Gepubliceerd op: 05-03-2020

Dat blijkt uit de uitslagen van de poll. 69% van de respondenten geeft dit aan als belangrijkste eerste stap in de energietransitie. Daarnaast vindt 43% van de respondenten dat alle daken van bedrijven benut moeten worden voor zonnepanelen en locaties langs snelwegen voor windmolens.

Meer dan twee derde van de respondenten, 69%, geeft aan dat er meer onderzoek moet komen naar alternatieve energiebronnen. Denk hierbij aan waterstof, thermische energie of kernenergie. Daarnaast vindt 43% van de respondenten dat alle daken van bedrijven benut moeten worden voor zonnepanelen en locaties langs snelwegen voor windmolens.

24% van de respondenten is van mening dat boeren de ruimte moeten krijgen voor een geïntegreerde energie-, natuur- én landschapsoplossing: energie uit mestvergisting, CO2 opname door gewassen en biodiversiteit in het landschap. 8% van de respondenten geeft aan dat er een gedragsverandering noodzakelijk is bij de consument, gebaseerd op besparing van energie (isoleren) en minder consumptie.

Voor de optie ‘landbouwgrond aanwenden voor zonnepanelen en windmolens’ hebben 2 respondenten gestemd, respectievelijk bijna 0%. In totaal stemden 250 mensen op de poll. Elke respondent had meerdere antwoordmogelijkheden.

 

 

Nu gemeenten verplicht zijn een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, moeten er in hoge snelheid keuzes gemaakt worden voor het halen van energiedoelstellingen. Keuzes die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de inrichting van de ruimte.

BoerBurgerBeweging ageert tegen de inzet van landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat ten koste van biodiversiteit, de kwaliteit van het landschap en niet in de laatste plaats: vruchtbare landbouwgrond kan niet langer aangewend worden voor de productie van hoogwaardig voedsel. Hoe wankel het voedselevenwicht in de wereld is, blijkt recentelijk uit de uitbraak van het Coronavirus. Afhankelijkheid van het buitenland is in dit soort situaties onverstandig.  BoerBurgerBeweging ziet goede mogelijkheden voor een geïntegreerde energie-, natuur- én landschap aanpak, waarbij boeren opnieuw de sleutel tot de oplossing in handen hebben. Hierbij wordt energie uit mestvergisting behaald, nemen gewassen CO2 op uit de lucht en zorgen boeren voor meer biodiversiteit in het landschap.

BBB: DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

STEM op BBB bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

dec 2 2022

Alle ballen op BBB!

BBB maakt kerst 2022 onvergetelijk! Nog enkele weken en dan vieren we samen het kerstfeest. 2022 was een ...

nov 30 2022

Regio verdient meer aandacht bij OV, spoor en wegen!

Maandag 28 november was het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT gaat over ...

nov 25 2022

Geen stap verder met stikstofplannen

Kamerbrief Toekomst Landbouw Water en Bodem sturend Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State ...