Ron van Essen uit Slijk-Ewijk kandidaat-Kamerlid bij BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ron van Essen uit Slijk-Ewijk kandidaat-Kamerlid bij BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ron van Essen uit Slijk-Ewijk kandidaat-Kamerlid bij BoerBurgerBeweging

Gepubliceerd op: 23-10-2020

Ron van Essen uit Slijk-Ewijk is kandidaat voor het Kamerlidmaatschap bij de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB). BBB doet op 17 maart 2021 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij is de eerste plattelandspartij die een lokaal geluid gaat laten doorklinken in de landelijke politiek.

Tot voor kort was Ron tientallen jaren actief bij de bedrijfskundige en technische advisering van de pelsdierenhouder; variërend van organisatie tot de aankoop van bedrijfsbenodigdheden, verkoop van nertspelzen tot financiering en verzekering en van sales tot personele invulling. Ron is politiek gedreven omdat hij aan den lijve heeft ondervonden hoe de overheid desastreus ingrijpt op het leven van ondernemers; zonder dat de ondernemers daar werkelijk grip op hebben gehad. Binnen BBB wil hij zich met name inzetten voor meer besef bij de politiek en burgers over de beschikbaarheid van goed en voldoende voedsel voor een redelijke prijs en dat we in Nederland leven in vrijheid. ‘We kunnen doen en laten wat we willen. Dit heeft erin geresulteerd dat mensen hun focus hebben verlegd naar natuur en dier. Een logisch gevolg van onze luxe, onbekommerde levensstijl. Ik wil meer het accent leggen op de mens.’

‘De groene ruimte wordt voor de stedeling steeds schaarser’

Zorgen

Van Essen (57) maakt zich, net als BBB ook grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland en het bestaansrecht van ondernemers, waaronder boeren en tuinders, als spil van de voedselproductie op het platteland. ‘Het platteland wordt door Den Haag vooral gezien als een plek waar zonneparken, industrieterreinen, distributiecentra en datacentra kunnen worden neergezet. Groen wordt ingeruild voor grijs. Ook in de omgeving waar ik woon zie je de groene ruimte steeds grijzer worden. Dit is ook niet goed voor de mensen die in de stad wonen. De groene ruimte met schone lucht, rust en natuur waar stedelingen graag recreëren en in contact komen met het plattelandsleven, wordt steeds schaarser.’

5 tot 6 zetels

Inwoners van het platteland voelen zich volgens BBB meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van het platteland of de regio’s af staan. BBB gaat de stem van het platteland permanent laten klinken in Den Haag en gaat ervan uit dat 5 tot 6 zetels mogelijk moeten zijn. ‘We richten ons zeker niet alleen op boeren, maar op miljoenen mensen die in de regio’s wonen, zich net als wij zorgen maken over de leefbaarheid in hun regio en ook vinden dat het platteland, ons cultuurlandschap, met al zijn unieke kenmerken, folklore en tradities behouden moet blijven.’

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...