Wat goed is koester je. Dat jaag je niet weg. 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wat goed is koester je. Dat jaag je niet weg. 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wat goed is koester je. Dat jaag je niet weg. 

Gepubliceerd op: 01-04-2021

Vandaag hield Caroline van der Plas haar zogenaamde ‘maiden speech’, de eerste debatbijdrage in de Tweede Kamer. Hierbij de complete bijdrage:

 

Geachte voorzitter, beste ambtsgenoten in de Tweede Kamer en vooral: beste burgers. 

Wat goed is koester je. Dat jaag je niet weg.

Maar voor sommigen in deze Kamer geldt of gold dit kennelijk niet. We zitten als BBB net twee weken in het hart van de democratie. Apetrots waren we. Nou, ik kan u zeggen dat daar weinig van over is. Diepe schaamte voelen wij nu. Schaamte omdat wat goed is, hier kennelijk NIET wordt gekoesterd. En wat slecht is wordt omarmd. 

Voordat wij ingaan op alle leugens die aan ons en aan onze burgers zijn verteld, wil ik eerst ingaan op het beschadigen van Pieter Omtzigt. Mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollongren schreven in hun brief van 29 maart: “De openbaarmaking van de notitie berokkende schade aan het formatieproces en tevens aan (leden van) het CDA. Wij betreuren dat zeer. Wij bieden voor deze fouten uw Kamer onze diepgevoelde excuses aan.” 

Excuses voor het openbaar maken van een notitie. Excuses voor schade aan het formatieproces. Excuses voor schade aan het CDA en leden van het CDA. Maar geen woord van excuses aan de persoon Pieter Omtzigt. BBB eist dat hier vandaag, ter plekke, op 1 april 2021, ook diepgevoelde excuses worden gemaakt aan de heer Omtzigt zelf. 

Mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollongren schrijven in hun brief van 29 maart ook: Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. 

Dat is een waarheid als een koe. Maar dit had vooral niet mogen gebeuren omdat Pieter Omtzigt een mens is. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben opgevoed door mijn vader en moeder met één wijze les: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Voorzitter,

Wij zijn totaal verbijsterd over de leugens die de afgelopen dagen over tafel zijn gevlogen. Mevrouw Ollongren en mevrouw Jorritsma hebben tot en met gisteravond expliciet gesteld dat de notitie over de heer Omtzigt op hun eigen initiatief is opgeschreven. Niemand geloofde dit. Echter, pas na herhaaldelijk doorvragen van deze Kamer is de oerlelijke waarheid nu langzaam maar zeker boven tafel gekropen. 

Niet mevrouw Ollongren, niet mevrouw Jorritsma. Nee. De heer Rutte sprak over een ‘functie elders’ voor de heer Omtzigt. Terwijl hij dit vorige week glashard ontkende voor het oog van de camera’s. Glashard loog de heer Rutte dat hij er geen actieve herinnering aan had dat hij de naam van Pieter Omtzigt had genoemd. Een woordenspel. Wilde de heer Rutte daarom vorige week “helemaal geen verantwoording afleggen?” Wilde de heer Rutte daarom gisteren proberen om de zaak in een achterkamer van de democratie te fixen?  Mij heeft dhr Rutte nog niet overtuigd.

Is dit ook de reden waarom in de brief van de verkenners werd gesteld dat “geen van de fractievoorzitters” personen of persoonlijke zaken hadden genoemd? Omdat het inderdaad niet de fractievoorzitters waren, maar strikt genomen de lijsttrekkers? Zijn deze brieven van mevrouw Jorritsma en Ollongren gedicteerd of geredigeerd door de heer Rutte en waren hier ook anderen bij betrokken. Zo ja, wie en in opdracht van wie? Namen en rugnummers graag. 

Voorzitter, 

Is dit hoe wij hier omgaan met de waarheid; er lekker aan knutselen en daarmee en passant een spreekwoordelijke middelvinger opsteken naar de maatschappij? Is het manipuleren van de waarheid ook onderdeel van het “nieuwe normaal”, waar de heer Rutte het steeds over heeft? 

Wij vragen als BBB niet om de onderste steen. De burger vraagt om de onderste steen. Die betalen u en mij voor een eerlijk beleid zonder gekonkelefoes. 

Stop met liegen. Stop met spelletjes spelen. Stop met deze slangenkuil. U hoort het goed. “Veel succes in de slangenkuil”, werd vorige week tegen ons gezegd. We moeten ons kapot schamen dat dit kennelijk het beeld is van de politiek, bij onze burgers. Een beeld dat Omtzigt en een paar andere hardwerkende Kamerleden aan het bijstellen waren. Tot in ieder geval eentje, dhr Omtzigt, leeggezogen thuis kwam te zitten.

Voorzitter, 

Keer op keer wordt het vertrouwen van burgers beschaamd. Er worden burgers in verkiezingstijd sappige wortels voorgehouden, maar er blijken na de verkiezingen knollen voor citroenen te worden verkocht. 

En dan kunnen politieke partijen wel tonnen, wat? Miljoenen euro’s (!) betaald uit de zakken van onze hardwerkende burgers, stoppen in campagnes over nieuw leiderschap, nu doorpakken en samen sterker verder en alle bushokjes van Lutjegast in Groningen tot Sluis in Zeeland wel volplakken dat je niemand laat vallen…. 

Nederland gelooft er geen ene biet meer van. 

Voorzitter, 

Voor BBB is klip en klaar dat voor mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollongren, die – al dan niet gemanipuleerd door dhr Rutte – hebben meegewerkt aan deze schandalige vertoning, geen ‘functie elders’ meer kan zijn bij welke overheidsdienst dan ook. Uitgezonderd hun gekozen Eerste en Tweede Kamerlidmaatschap. Dat is aan hen om te bepalen of zij vinden dat zij daarmee kunnen doorgaan. 

Geen functie elders geldt wat BBB betreft ook voor alle andere personen die bij deze gitzwarte bladzijde in de parlementaire geschiedenis zijn betrokken. Dus ook voor de heer Rutte.

Voorzitter,

Ik citeer tot slot een mevrouw die via Twitter tegen mij zei: “Het wantrouwen is immens groot geworden onder de burgers na de afgelopen week. Hoe denken ze dit nog te herstellen?” 

Herstellen kan maar door één ding: de waarheid en niets anders dan de waarheid. En verantwoordelijkheid nemen voor je daden. Hier en nu. Excuses zijn niet genoeg. Verantwoordelijkheid nemen voor wat de heer Omtzigt, onze burgers en onze democratische rechtsstaat, met deze beschamende vertoning is aangedaan. Dat is wat moet gebeuren.

Niet alleen Pieter Omtzigt verdient dit. Alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland verdienen dit. 

In Twente zouden ze zeggen, en dit is niet als schelden bedoeld: Heug tied om stront te skepp’n en te goan ank’rn. 

Ofwel, het is hoog tijd voor de grote schoonmaak .

Dankuwel voorzitter.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...