Zonder bestuiving geen fruit

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zonder bestuiving geen fruit

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zonder bestuiving geen fruit

Gepubliceerd op: 09-03-2021

Fruittelers, boeren en zaadveredelaars hebben bijen hard nodig voor bestuiving. Burgers houden van de bloemetjes en de bijtjes. BBB bedankt de imkers voor hun werk en rol in de bestuiving. Zonder bestuiving geen fruit bijvoorbeeld! En honing als natuurlijke zoetstof is natuurlijk voor veel mensen ook niet te versmaden.
Sommige mensen zijn bang dat honingbijen de wilde solitaire bijen verdringen. Hier is onder andere door de universiteit van Göttingen onderzoek naar gedaan. Alleen in situaties waarin veel bijenkasten worden geplaatst in een gebied met weinig voedsel en/of aanwezigheid van kwetsbare wilde bijensoorten, kan dit een gevaar zijn.
Er komt gelukkig steeds meer kennis uit lopend (landelijk) onderzoek beschikbaar, zodat het inschatten van de situatie per locatie door de natuurbeheerders in de nabije toekomst beter mogelijk wordt. BBB wil dit onderzoek stimuleren om zowel de imkers als de wilde bijen in harmonie samen te laten werken en leven.
Ook boeren en burgers kunnen hun rol pakken in het stimuleren van de biodiversiteit.
In het programma schrijft BBB:
✅ We zetten bermen, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Boeren die hier in investeren worden hiervoor beloond via de prijs van hun producten.
✅ Gras komt in plaats van tuintegels, oases in plaats van kale winkelpleinen. Er komen meer planten, tuinen en stilte-bossen in en rond de openbare gebouwen.
✅ We stimuleren het plaatsen van insectenhotels zodat insecten weer terug komen in de stad, dit bevordert ook de terugkomst van vogels.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...