Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Gepubliceerd op: 17-02-2024

Beste mensen,

Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: ‘Melkveebedrijf in Overijssel moet naar 40 kg ammoniak per hectare in 2035‘. Hiermee is helaas de indruk gewekt dat de provincie Overijssel en ik kant-en-klare plannen hebben om dit beleid in te voeren. Dat is niet het geval. 

Sterker nog: Ik wil dit soort beleid helemaal niet. Ik wil dat er een oplossing komt voor de PAS-melders en ik weet dat onze provincie een landelijke opdracht heeft voor 7 ton stikstofreductie. Deze opdracht komt uit de vorige kabinetten. Met de formatie heb ik echter goede hoop dat de stikstofplannen in de huidige vorm helemaal van tafel gaan. In dat geval zouden de PAS-melders eindelijk wel geholpen kunnen worden en zal de focus niet meer op alleen stikstof komen te liggen, maar ligt de focus meer op natuurbehoud, of waar nodig, natuurherstel.

Ik zie nog steeds de beste oplossingen in eigen managementmaatregelen om reductie van stikstof te bewerkstelligen: minder kunstmest, minder krachtvoer, innovaties en water bij de mest. Gedwongen reductie van de veestapel is voor mij nooit een optie geweest, ook niet via middelen zoals in genoemd voorstel.

Doordat de landelijke overheid achterblijft bij het vinden van een oplossing voor de PAS-melders, is het voorstel van 40 kg ammoniak per hectare als een oplossingsrichting genoemd. Nadrukkelijk niet de bedoeling om hier nu beleid voor te maken. Ik roep de landelijke overheid en de formerende partijen met klem op om hun beloftes na te komen en de PAS-melders te helpen. En leg jullie probleem niet op ons bord en op het bord van de veehouders. 

Het spijt mij dat het bericht in de Agrio-bladen onnodige onrust heeft veroorzaakt. Weet dat BBB en ik achter de boeren blijven staan en altijd bereid zijn om verder in gesprek te gaan. 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...