Op bezoek bij Aviolanda, voorjaarsnota en het BPLG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Op bezoek bij Aviolanda, voorjaarsnota en het BPLG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Op bezoek bij Aviolanda, voorjaarsnota en het BPLG

Gepubliceerd op: 05-03-2024

De Provinciale Statenfractie BBB Noord-Brabant is op de achtergrond al druk bezig met de voorjaarsnota voor april/ mei.
In deze nota wordt het Bestuursakkoord van de huidige coalitie verwerkt. Normaliter vindt dit plaats tijdens de Begrotingsvergadering in november 2024. Echter vond de huidige coalitie dit te kort dag. Hierdoor heeft de coalitie ervoor gekozen het bestuursakkoord in de voorjaarsnota te implementeren. Voor BBB Noord-Brabant is dit een uitgelezen kans om grote vraagtekens bij het Bestuursakkoord uit te lichten en de coalitie eens stevig te bevragen. Ook laten wij onze eigen standpunten horen en proberen we die ook verwezenlijkt te krijgen.
Op het gebied van Energie zijn er allerlei problemen die in de provincie opgelost moeten worden; zoals de: netwerkproblemen, warmtelevering van de Amercentrale die per 2027 kan stoppen, anderen en nieuwe vormen van productie voor energie, etc…
Daarbij krijgen de hervormingsplannen van onze buitengebieden onze volledige aandacht. Tijdens onze ledenbijeenkomst van 8 februari gaf Marco Havermans meer informatie over de plannen, onze visie hierop en de Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG)
In het voorjaar worden deze plannen verder besproken bij de Provincie, hiervan houden wij jullie uiteraard van op de hoogte.

Op bezoek bij Aviolanda
Vrijdag 9 januari zijn er verschillende fractieleden van de Waterschappen en de Provinciale Staten op werkbezoek geweest bij Aviolanda te Hoogerheide.

Aviolanda is een bedrijven-cluster gelegen aan de militaire basis te Woensdrecht. Op het programma stonden o.a. een bezoek aan de Aircraft Maintenance & Training School, de nieuwe wide-body hangar van Fokker Services Group en aan het Dutch Drone Centre Aviolanda.

Ivo van der Vlis en zijn team hebben ons laten zien dat zij druk bezig zijn met het creëren van maatschappelijk rendement, een grote focus hebben op duurzaamheid, de energietransitie en -aan militaire zijde – een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale veiligheid.

Rudy Muller van Dutch Drone Center heeft ons vol passie alles uitgelegd en zijn analyse op kansen en bedreigingen omtrent drones; vooral wat wel goed gaat en hoe veilig het werken met drones kan.

Brede Welvaart
Namens BBB Noord-Brabant zijn Corine en Johan naar een, door de Provincie georganiseerde bijeenkomst, geweest over Brede Welvaart. Deze bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Waalwijk.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst bestond uit uitleg over de onderzoeksresultaten naar beleving Brede Welvaart. Hieruit bleek dat gezondheid en veiligheid zwaar meetellen.

Het tweede gedeelte ging over het belang van een industriegebied en de daaraan gekoppelde problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van elektriciteit, woningen en mobiliteit. Ook de problematiek met betrekking tot zorg en jongeren is besproken.

De bijeenkomst geeft voldoende input om de ingeslagen weg van BBB Noord-Brabant op het gebied van Brede Welvaart een vervolg te geven. Lees meer over Brede Welvaart.

In gesprek met Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT)
Op maandag 19 februari heeft de fractie een interessant gesprek gehad met 2 stedenbouwkundigen van de gemeente Tilburg en Breda; verenigt in de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). Hoe denken zij over bouwen in steden en dorpen?
We kregen een diepgaande discussie over sociale woningbouw en de ‘verdunning’ in de dorpskernen waardoor voorzieningen verdwijnen. Wat kan de rol van de Provincie hierin zijn? Word er misschien te veel nadruk gelegd op uitbereiding van natuur? Hoe kunnen we de kernen rondom steden vitaal houden? De hoe-vraag is erg belangrijk, maar wordt vaak niet op waarde geschat en hoe bereiken we de jongeren? Hier ligt dus een uitdaging die wij graag aangaan!

Door: Provinciale Staten BBB Noord-Brabant

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...