Verdere scheuren in stikstofplannen kabinet

Caroline van der Plas vroeg samen met Pieter Omtzigt op 23 juli een debat aan, naar aanleiding berekeningen stikstof van het ministerie van Financiën, die een totaal ander beeld op de stikstofproblematiek werpen en de bemiddelingspoging van dhr. Remkes.  Uit de berekeningen van het ministerie blijkt dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen en nog eens 17.600…

Lees meer

Caroline van der Plas pakt werkzaamheden weer op na bedreigingen

Statement Caroline: “Ik heb gesprekken gehad met NCTV, beveiliging Tweede Kamer en politie. Dit heeft geleid tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen voor mij persoonlijk en in mijn omgeving. Alle betrokken diensten hebben zeer adequaat gehandeld en daar wil ik ze voor bedanken. De bedreigingen worden onderzocht en tot nu toe is er één doodsbedreiging…

Lees meer

Nieuwe vragen over Stikstof

Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en van der Plas (BBB) aan de minister van Financiën, de minister van Landbouw, de minister voor Stikstof en de minister van Algemene Zaken over stikstof Herinnert u zich de 300 pagina’s memo’s die de minister van Financiën op 15 juli naar de Kamer stuurde, waarin helder werd dat…

Lees meer

Kamervragen Omtzigt & Van der Plas over nieuwe berekeningen stikstof ministerie van financiën.

Heeft u kennis genomen van het artikel “Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’, waarin gesteld wordt dat er berekeningen zijn gemaakt op het ministerie van financiën waaruit blijkt dat het halen van de klimaatdoelstellingen leidt tot fors minder stikstofuitstoot en dus tot een lagere opgaven van bijvoorbeeld de landbouwsector om de kabinetsdoelstellingen in…

Lees meer

BBB & JA21 lanceren reparatiewet stikstof!

Ook de boeren, de luchtvaart en de industrie moeten vanwege deze zelfgecreëerde stikstofcrisis fors inkrimpen. Het kabinet wil de komende jaren duizenden boeren opkopen of zelfs onteigenen; dit beleid betekent dus het einde van familiebedrijven die vaak al generaties lang voedsel produceren en land beheren. In de luchtvaart komen duizenden banen op de tocht te…

Lees meer

5.000 leden!

In de peilingen stijgen wij gestaag door en wij zijn enorm dankbaar dat de kiezers ons weten te vinden. Sinds de aangekondigde stikstofplannen van het Kabinet, zijn wij overspoeld met berichten, steun én nieuwe leden. Gisteren hebben wij het 5.000e lid mogen verwelkomen. In iets meer dan 1 week tijd is onze partij gegroeid met…

Lees meer

BBB, SP en SGP doen ultieme poging voor tolvrije Westerscheldetunnel!

BBB is van mening dat het onrechtvaardig is om automobilisten nog langer te laten betalen voor hun enige verbinding met de rest van Nederland en wij vragen samen met de SP en SGP hiervoor de steun van de Tweede Kamer. Eerdere onderzoeken wezen uit dat het vervroegt tolvrij maken haalbaar is en welvaartswinst oplevert voor…

Lees meer

Stikstofwaanzin bereikt dieptepunt: BBB wil spoeddebat

Vandaag heeft Caroline van der Plas gevraagd om het stikstofdebat zo snel mogelijk op de agenda te zetten. Het Kabinet heeft zichzelf in deze stikstofpuinhoop gewurmd en laat tienduizenden boeren bloeden voor de eigen onkunde. Het “stikstofprobleem” is een zelf gecreëerd probleem. Onze Nederlandse boeren zijn het afvoerputje. Staat natuur Het PBL (Planbureau voor de…

Lees meer

Bevries eenmalig het collegegeld!

Collegeld door stijgende inflatie De verhoging van het collegeld wordt elk jaar berekend over het inflatiecijfer van april in het schooljaar ervoor. De inflatie over april bedraagt 9,6%, wat zou betekenen dat het collegegeld stijgt met meer dan 210 euro. Voor veel studenten is dit de zoveelste financiële tegenvaller. BBB zal samen met Volt de…

Lees meer

Globale verduurzaming? Eerst langs het parlement!

Vandaar dat wij ook kritisch kijken naar het WEF. Op hoog niveau lobbyen en netwerken is belangrijk om grensoverschrijdende uitdagingen aan te kunnen, maar de uiteindelijke besluitvorming vindt altijd plaats in ons nationale parlement. Waar bij dit soort lobbyclubs grote bedrijven onevenredige en vaak niet-transperante toegang hebben tot politici, hebben via de Tweede Kamer alle…

Lees meer